Strona główna

Menu


Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 4 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:

REKLAMA


22 listopada 2020


uroczystość Jezusa Chrystusa,

Króla Wszechświata


Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada.  Królestwo Jezusa dotyczy wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.


więcej...