Strona główna

Menu

Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 5 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMA


Papieskie  intencje  Apostolstwa  Modlitwy  na  czerwiec  2019Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.


Intencja ogólna
Intencja ewangelizacyjna


Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.


Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła.