Strona główna Modlitwy Inne modlitwa rodziców za dzieci

Menu


Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 5 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:

REKLAMA

Drukuj Email

 

Modlitwa rodziców za dzieci

 

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż jak mogą służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonały pokusy i trudności.

Boże wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Budź w nas i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego.

Amen.