Strona główna

Menu


Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 3 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMA

Odwiedziny duszpasterskie - kolęda2023

czwartek       - 28.12 - ul. Olszewskiego, nr nieparzyste (9.00)

piątek           - 29.12 - ul. Olszewskiego, nr parzyste (9.00)

sobota          - 30.12 - od godz. 9.45 - ul Asnyka od strony Parku Angielskiego


2024

wtorek          - 2.01 - ul. Partyki 1,3 (15.30)

środa            - 3.01 - ul. Partyki 5,7 (15.30)

czwartek       - 4.01 - ul. Reja od Ronda (9.00)

piątek           - 5.01 - od 9.00 ul. Traugutta od Asnyka, od 14.30 ul. Staszica


poniedziałek -  8.01 - os. Azot 2a, 2c 2b (15.30)

wtorek         -  9.01 - os. Azot 4c, 4d, 4b i 8a (15.30)

środa           - 10.01 - Kolonia Hotel Azot, Kolonia Azot oraz Azot 6 (15.00)

czwartek      - 11.01 - ul. Spacerowa (od P.Fidytek), Budryka i Gościnna (9.00)

piątek          - 12.01 - ul. Młyńska, Fabryczna nr nieparzyste (9.00)

sobota         - 13.01 - ul. Fabryczna nr parzyste (9.45)


poniedziałek - 15.01 - ul. Stawowa (15.30)

wtorek         - 16.01 - ul. Matejki, Miła (15.30)

środa           - 17.01 - Azot 8 (15.30)

czwartek      - 18.01 - ul. Konopnickiej, Czarnieckiego, Robotnicza (9.00)

piątek          - 19.01 - od 9.00 ul. Pułaskiego, od 15.00 ul. Ogrodnicza

sobota         - 20.01 - ul. Chopina od Kopalni


poniedziałek - 22.01 - ul. Partyki 2,14,16 (15.30)

wtorek           - 23.01 - Azot 18 (15.30)


O kolędzie
Czym jest wizyta duszpasterska w domu, jak powinniśmy ją przeżyć i jak się do tego spotkania z kapłanem, ale też przede wszystkim z Jezusem przychodzącym do nas ze swoim błogosławieństwem przygotować ?

Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w  naszych  domach,  czyli  tak  zwanej kolędy.  Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w  tym okresie  jako na  formę kontaktu  z  wiernymi  w  bardzo  rozległych wtedy parafiach. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się właśnie wtedy, gdy  wspominamy  przyjście  Boga  na ziemię.  Okres  Narodzenia  Pańskiego jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią.  Jedni  wyczekują  wizyty  księdza z  radością, dla  innych  to przykry obowiązek,  jeszcze inni  twierdzą,  że  to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu albo jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Są i tacy, którzy jej się obawiają.
Czym więc  jest kolęda  i  jak  ją rozumieć?  Kolęda  jako  oficjalna  wizyta duszpasterska  jest  przede  wszystkim spotkaniem  modlitewnym  i  rodzajem wyznania wiary  całej  rodziny,  dlatego też  powinna  zgromadzić  wszystkich domowników.  Ksiądz  przychodzi,  by pobłogosławić  rodzinie  na  nowy  rok i wspólnie z nią się pomodlić. Ta wizyta to  nie  tylko  błogosławieństwo,  ale i  spotkanie  kapłana  z  parafianami. Ważna  jest  obustronna serdeczność i  wrażliwość  religijna.  Kolęda  jest doskonałą okazją, aby lepiej się poznać, aby  przełamać  anonimowość,  aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia  dotyczące  życia  parafialnego  czy też życia konkretnej rodziny, aby porozmawiać o wątpliwościach dotyczących wiary. Przy okazji kolędy ksiądz poznaje warunki  życia  ludzi,  za  których  jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Czasem musi też upomnieć.
Przypomnijmy, że kapłan jest  zobowiązany  na  mocy  Kodeksu Prawa  Kanonicznego  do  odwiedzania parafian  celem  wzajemnego  poznania się: winien  nawiedzać  rodziny, uczestnicząc w  troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygować (KPK 529 § l).
Wizyta  duszpasterska  jest  okazją  do tego, aby zachęcić do większej gorliwości,  do  większego  zaangażowania  się w  życie  parafii,  a  może  do  podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania  sytuacji  rodzinnej,  małżeńskiej. Zwyczajowo składana przy kolędzie  ofiara  jest wyrazem  naszej  troski o  potrzeby  parafii  i  odpowiedzialności za Kościół (V przykazanie kościelne). Oczekujmy  kolędy  bez  obawy,  lecz z  radością.  Otwórzmy  drzwi  naszego domu  i  nasze  serca.  Zaprośmy  Syna Bożego,  by  się  narodził  w  każdym z  nas, w  naszej  rodzinie, w  rodzinach naszych sąsiadów i bliskich.Przygotowanie do kolędy
Kolęda jest wydarzeniem ważnym dla całej rodziny. Jeżeli to możliwe niech w  tym  czasie będą  obecni wszyscy domownicy. Jak  się do  tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter. Duchowy przez udział w modlitwie. I zewnętrzny poprzez nakrycie stołu białym obrusem ustawienie  krzyża,  świec,  położenie  Pisma  Świętego,  przygotowanie wody święconej, kropidła. Wchodząc  do  mieszkania  kapłan  pozdrawia  domowników  i  razem z  rodziną modli  się,  prosząc  o  potrzebne  łaski  dla  nich. Następnie  kropi mieszkanie wodą święconą, błogosławi dom i jego mieszkańców. Po tym jest czas na wspólną rozmowę, poznanie się. Kapłan może zapytać o życie religijne domowników. Można przekazać duszpasterzowi swoje uwagi na temat parafii, potrzeb materialnych czy duchowych. Parafia prowadzi kartoteki swoich wiernych, gdzie odnotowuje się dane: przyjęte sakramenty, informacje  o  sytuacji  rodziny,  problemy.  Podczas  kolędy  kartoteka ta jest uzupełniana.

za: Parafia Archikatedralna, Lublin