Strona główna

Menu


Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 6 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMA

św. Mateusz Ewangelista
Święty Mateusz - 05 - Obraz religijny


Mateusz Ewangelista był celnikiem z Kafarnaum, a później apostołem Jezusa. Według tradycji jest autorem pierwszej Ewangelii. Uznawany za męczennika, świętego kościołów: katolickiego, prawosławnego, anglikańskiego, koptyjskiego, ewangelickiego i ormiańskiego.


Mateusz, zgodnie z Ewangelią Marka, posiadał również imię drugie, mianowicie Lewi, natomiast ojcem Lewiego był Alfeusz. Etymologia kieruje jasno w kierunku hebrajskiego, jednego rozumienia imienia Mateusz, czyli „Mattanja” lub „Mattaj”, oznaczające nic innego, jak tylko „dar Jahwe”.


Korzenie Mateusza tkwiły w Nazarecie w Galilei, będąc tam później pełniącym funkcje poborcy ceł oraz podatków w miejscowości Kafarnaum, które jest miasteczkiem handlowym jednym z większych, a mieszczących się nad jeziorem Genezaret. Jak wiadomo, Żydzi mieli w swej tradycji swoistą pogardę dla osób trudniących się poborem ceł, to w związku ze służbą takowych na rzecz co najmniej nielubianego Rzymu. Był to rodzaj pracy w służbie okupanta, czemu też trudno się dziwić. Ponadto „celnik” oznaczało rozumienie cokolwiek pejoratywne, jako osoba żądna zysku, czy też działająca nieuczciwie, nadwyrężająca przypadających jej uprawnień. Celnik był osobą niczym grzesznik, toteż celników traktowano jak pogan. Zastanawia z pewnością fakt, iż wyznawca judaizmu trudniący się tym zawodem był po prostu osobnikiem nieczystym, więc musiał poddawać się regularnym, a rytualnym obmyciom.


Mateusz dla chrześcijan jest jednak przede wszystkim autorem niezwykle ważnej Ewangelii Nowego Testamentu, bowiem to dla nich, ale i dla nawróconych Żydów, napisał swe dzieło. Zawiera się w nim myśl przewodnia, mianowicie iż Jezus był oraz pełnił funkcje Syna Bożego, jako Mesjasz, natomiast Kościół jego autorstwa to królestwo boże na Ziemi.


Mateusz według źródeł poniósł męczeńską śmierć w Etiopii, według innych zaś w Persji, będąc ścięty przez kata mieczem. Cerkiewna historiografia jest tu kluczowa, ponieważ podaje jako datę śmierci Mateusza rok 60, chociaż jest ona pewnie przybliżona.Ciekawostki o św. Mateuszu

 • W ikonografii, co ważne, św. Mateusza przedstawiano w postaci młodzieńca, później jednak – zwłaszcza w Bizancjum, ukazywany był dla odmiany jako mężczyzna stary i siwobrody.
 • Na temat Mateusza wiadomo, iż był zaangażowany w ruch medytacyjny, którego owe cele medytacyjne odnosiły się do rozważań na temat słów Jezusa Chrystusa, zawartych w Piśmie.
 • W hebrajskim Mateusz oznacza „dar Jahwe”, gdy tymczasem współczesna religijność chrześcijańska chce go widzieć jako „dar Boga”. Jako celnik, Mateusz był znienawidzony przez swych współziomków, ponieważ ściągał pieniądze od swych rodaków na rzecz Rzymian, czyli okupantów – w ówczesnym czasie.
 • Pewnego razu Pan Jezus, przechodząc nad jeziorem Genezaret, zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: ´Pójdź za Mną!´. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim” (Łk 5, 27-28).Cytaty św. Mateusza

 • „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki.”
 • „Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.”
 • „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”
 • „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”
 • „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.”
 • „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”
 • „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.”


Źródło: https://zyciorysy.info/sw-mateusz/ | Zyciorysy.info