Strona główna

Menu

Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 2 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMA

Odwiedziny duszpasterskie - kolęda2022

czwartek       - 29.12 - ul. Olszewskiego, nr nieparzyste

piątek           - 30.12 - ul. Olszewskiego, nr parzyste

sobota          - 31.12 - ul. Stawowa


2023

poniedziałek - 2.01 - ul. Partyki 1 - od godz. 15.30

wtorek         - 3.01 - ul. Partyki 2 i 3 - od godz. 15.30

środa           - 4.01 - ul. Partyki 5 i 7 - od godz. 15.30

czwartek      - 5.01 - od 9.00: ul Traugutta od ul Asnyka
                              od 15.30: ul Staszica od nr 4

piątek         - 6.01 - kolędy nie będzie

sobota        - 7.01 - os. Azot 6 - od 9.30
                               os. Azot 8  - od ok. 15.00

poniedziałek -  9.01 - os. Azot 2a oraz 2c - od 15.30

wtorek         - 10.01 - os. Azot 2b - od 15.30

środa           - 11.01 - os. Azot 4b oraz 8a - od 15.30

czwartek      - 12.01 - ul. Asnyka - od 9.00

piątek          - 13.01 - ul. Spacerowa (od p. Fidytek), Budryka, Gościnna - od 9.00
                                 ul. Partyki 16 - od 16.00

sobota          - 14.01 - ul. Chopina (od kopalni) - od 9.01

poniedziałek - 16.01 - ul. Reja (od ul. Olszewskiego) - od 9.00

wtorek         - 17.01 - ul. Konopnickiej, Czarnieckiego, Robotnicza - od 9.00

środa           - 18.01 - Kolonia Azot, Hotel Azot - od 9.00
                                  os. Azot 18 - od 15.30

czwartek      - 19.01 - ul. Matejki i Miła - od 9.00

piątek          - 20.01 - ul. Fabryczna - nr parzyste od końca w stronę kościoła
                                 - od 9.00

sobota         - 21.01 - ul. Młyńska, Fabryczna - nr nieparzyste od końca w stronę
                                 kościoła - od 9.30

poniedziałek - 23.01 - ul. Ogrodnicza - od 9.00
                                  os. Azot 4c, Azot 4d - od 15.30

wtorek          - 24.01- ul. Pułaskiego - od 9.00

O kolędzie
Czym jest wizyta duszpasterska w domu, jak powinniśmy ją przeżyć i jak się do tego spotkania z kapłanem, ale też przede wszystkim z Jezusem przychodzącym do nas ze swoim błogosławieństwem przygotować ?

Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w  naszych  domach,  czyli  tak  zwanej kolędy.  Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w  tym okresie  jako na  formę kontaktu  z  wiernymi  w  bardzo  rozległych wtedy parafiach. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się właśnie wtedy, gdy  wspominamy  przyjście  Boga  na ziemię.  Okres  Narodzenia  Pańskiego jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią.  Jedni  wyczekują  wizyty  księdza z  radością, dla  innych  to przykry obowiązek,  jeszcze inni  twierdzą,  że  to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu albo jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Są i tacy, którzy jej się obawiają.
Czym więc  jest kolęda  i  jak  ją rozumieć?  Kolęda  jako  oficjalna  wizyta duszpasterska  jest  przede  wszystkim spotkaniem  modlitewnym  i  rodzajem wyznania wiary  całej  rodziny,  dlatego też  powinna  zgromadzić  wszystkich domowników.  Ksiądz  przychodzi,  by pobłogosławić  rodzinie  na  nowy  rok i wspólnie z nią się pomodlić. Ta wizyta to  nie  tylko  błogosławieństwo,  ale i  spotkanie  kapłana  z  parafianami. Ważna  jest  obustronna serdeczność i  wrażliwość  religijna.  Kolęda  jest doskonałą okazją, aby lepiej się poznać, aby  przełamać  anonimowość,  aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia  dotyczące  życia  parafialnego  czy też życia konkretnej rodziny, aby porozmawiać o wątpliwościach dotyczących wiary. Przy okazji kolędy ksiądz poznaje warunki  życia  ludzi,  za  których  jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Czasem musi też upomnieć.
Przypomnijmy, że kapłan jest  zobowiązany  na  mocy  Kodeksu Prawa  Kanonicznego  do  odwiedzania parafian  celem  wzajemnego  poznania się: winien  nawiedzać  rodziny, uczestnicząc w  troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygować (KPK 529 § l).
Wizyta  duszpasterska  jest  okazją  do tego, aby zachęcić do większej gorliwości,  do  większego  zaangażowania  się w  życie  parafii,  a  może  do  podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania  sytuacji  rodzinnej,  małżeńskiej. Zwyczajowo składana przy kolędzie  ofiara  jest wyrazem  naszej  troski o  potrzeby  parafii  i  odpowiedzialności za Kościół (V przykazanie kościelne). Oczekujmy  kolędy  bez  obawy,  lecz z  radością.  Otwórzmy  drzwi  naszego domu  i  nasze  serca.  Zaprośmy  Syna Bożego,  by  się  narodził  w  każdym z  nas, w  naszej  rodzinie, w  rodzinach naszych sąsiadów i bliskich.Przygotowanie do kolędy
Kolęda jest wydarzeniem ważnym dla całej rodziny. Jeżeli to możliwe niech w  tym  czasie będą  obecni wszyscy domownicy. Jak  się do  tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter. Duchowy przez udział w modlitwie. I zewnętrzny poprzez nakrycie stołu białym obrusem ustawienie  krzyża,  świec,  położenie  Pisma  Świętego,  przygotowanie wody święconej, kropidła. Wchodząc  do  mieszkania  kapłan  pozdrawia  domowników  i  razem z  rodziną modli  się,  prosząc  o  potrzebne  łaski  dla  nich. Następnie  kropi mieszkanie wodą święconą, błogosławi dom i jego mieszkańców. Po tym jest czas na wspólną rozmowę, poznanie się. Kapłan może zapytać o życie religijne domowników. Można przekazać duszpasterzowi swoje uwagi na temat parafii, potrzeb materialnych czy duchowych. Parafia prowadzi kartoteki swoich wiernych, gdzie odnotowuje się dane: przyjęte sakramenty, informacje  o  sytuacji  rodziny,  problemy.  Podczas  kolędy  kartoteka ta jest uzupełniana.

za: Parafia Archikatedralna, Lublin