Strona główna

Menu


Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 6 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:

REKLAMA

Odwiedziny duszpasterskie - kolęda2019

sobota          - 28.12 - ul. Fabryczna - od Azotu, nr parzyste

poniedziałek - 30.12 - ul. Fabryczna - od Azotu, nr nieparzyste, ul. Młyńska

wtorek          - 31.12 - nie będzie kolędy

2020

czwartek       - 2.01 - ul. Olszewskiego, nr nieparzyste - od świateł

piątek           - 3.01 - ul. Olszewskiego, nr parzyste - od świateł

sobota          - 4.01 - ul. Chopina - od kopalni

wtorek          - 7.01 - ul. Staszica, ul. Stawowa

środa            - 8.01 - ul. Konopnickiej, Czarneckiego, Robotnicza

czwartek       - 9.01 - ul. Matejki od Ronda, Budryka od Fabrycznej, Spacerowa

piątek          - 10.01 - ul. Traugutta - od Asnyka

sobota         - 11.01 - Azot VI, Azot VIII

poniedziałek  - 13.01 - ul. Ogrodnicza, od godz. 15.30 ul. Partyki 1

wtorek         - 14.01 - od godz. 15.00 ul. Pułaskiego (od ul. Asnyka)

środa           - 15.01 - ul. Reja

czwartek      - 16.01 - ul. Asnyka

piątek          - 17.01 - ul. Gościnna, od godz. 15.30 ul. Azot 2B

sobota         - 18.01 - ul. Partyki 2 oraz Partyki 3

poniedziałek  - 20.01 - ul. Miła, od godz. 15.30 ul. Azot 2A oraz 2C

wtorek        - 21.01 - od godz. 15.30 ul. Partyki 5 i Partyki 7

środa          - 22.01 - od godz. 15.30 ul. Azot 4 i Azot 8A

czwartek     - 23.01 - Kolęda na zaproszenie
                               
(u rodzin nieobecnych podczas wizyty)

piątek         - 24.01 - Kolęda na zaproszenie
                                (u rodzin nieobecnych podczas wizyty)

sobota        - 25.01 - od godz. 9.30 ul. Azot 18, Kolonia Azot oraz Hotel Azot


Jeśli rodziny, które były nieobecne podczas wizyty duszpasterskiej , mają takie życzenie, mogą zgłosić kolędę w zakrystii na czwartek, piątek lub po niedzieli.


Początek kolędy o godz. 9.00
O kolędzie
Czym jest wizyta duszpasterska w domu, jak powinniśmy ją przeżyć i jak się do tego spotkania z kapłanem, ale też przede wszystkim z Jezusem przychodzącym do nas ze swoim błogosławieństwem przygotować ?

Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w  naszych  domach,  czyli  tak  zwanej kolędy.  Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w  tym okresie  jako na  formę kontaktu  z  wiernymi  w  bardzo  rozległych wtedy parafiach. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się właśnie wtedy, gdy  wspominamy  przyjście  Boga  na ziemię.  Okres  Narodzenia  Pańskiego jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią.  Jedni  wyczekują  wizyty  księdza z  radością, dla  innych  to przykry obowiązek,  jeszcze inni  twierdzą,  że  to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu albo jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Są i tacy, którzy jej się obawiają.
Czym więc  jest kolęda  i  jak  ją rozumieć?  Kolęda  jako  oficjalna  wizyta duszpasterska  jest  przede  wszystkim spotkaniem  modlitewnym  i  rodzajem wyznania wiary  całej  rodziny,  dlatego też  powinna  zgromadzić  wszystkich domowników.  Ksiądz  przychodzi,  by pobłogosławić  rodzinie  na  nowy  rok i wspólnie z nią się pomodlić. Ta wizyta to  nie  tylko  błogosławieństwo,  ale i  spotkanie  kapłana  z  parafianami. Ważna  jest  obustronna serdeczność i  wrażliwość  religijna.  Kolęda  jest doskonałą okazją, aby lepiej się poznać, aby  przełamać  anonimowość,  aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia  dotyczące  życia  parafialnego  czy też życia konkretnej rodziny, aby porozmawiać o wątpliwościach dotyczących wiary. Przy okazji kolędy ksiądz poznaje warunki  życia  ludzi,  za  których  jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Czasem musi też upomnieć.
Przypomnijmy, że kapłan jest  zobowiązany  na  mocy  Kodeksu Prawa  Kanonicznego  do  odwiedzania parafian  celem  wzajemnego  poznania się: winien  nawiedzać  rodziny, uczestnicząc w  troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygować (KPK 529 § l).
Wizyta  duszpasterska  jest  okazją  do tego, aby zachęcić do większej gorliwości,  do  większego  zaangażowania  się w  życie  parafii,  a  może  do  podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania  sytuacji  rodzinnej,  małżeńskiej. Zwyczajowo składana przy kolędzie  ofiara  jest wyrazem  naszej  troski o  potrzeby  parafii  i  odpowiedzialności za Kościół (V przykazanie kościelne). Oczekujmy  kolędy  bez  obawy,  lecz z  radością.  Otwórzmy  drzwi  naszego domu  i  nasze  serca.  Zaprośmy  Syna Bożego,  by  się  narodził  w  każdym z  nas, w  naszej  rodzinie, w  rodzinach naszych sąsiadów i bliskich.Przygotowanie do kolędy
Kolęda jest wydarzeniem ważnym dla całej rodziny. Jeżeli to możliwe niech w  tym  czasie będą  obecni wszyscy domownicy. Jak  się do  tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter. Duchowy przez udział w modlitwie. I zewnętrzny poprzez nakrycie stołu białym obrusem ustawienie  krzyża,  świec,  położenie  Pisma  Świętego,  przygotowanie wody święconej, kropidła. Wchodząc  do  mieszkania  kapłan  pozdrawia  domowników  i  razem z  rodziną modli  się,  prosząc  o  potrzebne  łaski  dla  nich. Następnie  kropi mieszkanie wodą święconą, błogosławi dom i jego mieszkańców. Po tym jest czas na wspólną rozmowę, poznanie się. Kapłan może zapytać o życie religijne domowników. Można przekazać duszpasterzowi swoje uwagi na temat parafii, potrzeb materialnych czy duchowych. Parafia prowadzi kartoteki swoich wiernych, gdzie odnotowuje się dane: przyjęte sakramenty, informacje  o  sytuacji  rodziny,  problemy.  Podczas  kolędy  kartoteka ta jest uzupełniana.

za: Parafia Archikatedralna, Lublin