Strona główna Ogłoszenia duszpasterskie

Menu

Goście online

Serwis parafii przegląda teraz
 6 gości 

Odwiedzin ogółem:

Od 1.01.2010:REKLAMAOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE11 listopada 2018

 32 Niedziela w ciągu roku
 1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy tęż wciąż dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
 2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
 3. W tym miesiącu przedstawiciele parafii dostarczą do każdej katolickiej rodziny opłatki na stół wigilijny.
 4. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.


W tym tygodniu patronują nam:
 • 12 XI - św. Józefat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
 • 13 XI - święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (za. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy,
 • 17 XI - św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.
18 listopada 2018

 33 Niedziela w ciągu roku
 1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście
 2. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.
 3. W środę, 21 listopada, zapraszam do kościoła na godz. 17-tą rodziców uczniów kl. VII i VIII, którzy pragną, aby ich dzieci przyjęły Sakrament Bierzmowania. Będziemy wspólnie rozważać Słowo Boże i modlić się o godne przyjęcie tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
 4. W sobotę,24 listopada, zapraszam na katechezę parafialną do kościoła:
  godz.   9.30 - kl. VII i VIII
  godz. 10.30 - kl. III, IV, V i VI
  godz. 11.30 - kl. I, II i III
  Uczniowie potwierdzają obecność w dzienniczkach.
 5. Kancelaria parafialna zamiast wtorku (20 XI) będzie czynna w piątek (23 XI).


W tym tygodniu patronują nam:
 • 20 XI - św. Rafał Kalinowski, polski karmelita, niestrudzony spowiednik,
 • 21 XI - N.M.P. w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu,
 • 22 XI - św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań,
 • 24 XI - święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków wiary z lat 1745-1862.